PREEK VAN DE WEEK - PREKENOVERZICHT

KLIK HIER OM DE PREEK VAN HET LAATSTE WEEKEND TE LEZEN

KLIK HIER OM DEZE PREEK TE BELUISTEREN (Real Audio)

KLIK HIER OM DE BETREFFENDE VIERING TE BELUISTEREN (Real Audio)


Zie hieronder voor

Preken in de weken 2001-2002


Prteken in het lopende jaar - Preken in de weken
Interesse in eerder gehouden preken?
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2002-2003


Niet voor alle zondagen is een preek weergegeven.
Meestal wordt de preek binnen enkele dagen na de betreffende datum gepubliceerd.


KALENDER (A-cyclus)


2001-2002
Adventlied gedurende de vier zondagen van de Advent
2/12 1e Zondag Advent / Sinterklaas-verhaal
9/12 2e Zondag Advent
16/12 3e Zondag Advent Boeteviering / gewetensonderzoek
23/12 4e Zondag Advent
24/12 
 

25/12 

26/12 
 

Kerstmis gezinsmis 19.00 uur
Kerstmis jongerenmis 21.30 uur
Kerstmis nachtmis 24.00 uur
Kerstmis Dageraadsmis 8.45 uur
Dagmis / Plechtige viering van het hoogfeest van Kerstmis 10.30 uur
Tweede Kerstdag - Oecumenische viering 10.00 uur 
Kindjewiegen 15.00 uur
30/12 Heilige Familie
31/12  2001 
1/1      2002
Oudejaar, feestelijke oudejaarsviering
Nieuwjaar,  octaafdag van Kerstmis: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest
6/1 Openbaring des Heren, Hoogfeest
13/1 Doop van de Heer, Feest
20/1 2e Zondag door het jaar
27/1 3e Zondag door het jaar
2/2 
3/2
Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis, Feest 
4e Zondag door het jaar
10/2 5e Zondag door het jaar
Veertigdagentijd
13/2 
17/2
Aswoensdag - met Raad van Elf - afsluiting van Carnaval / begin van de veertigdagentijd 
1e Zondag 40-dagentijd
24/2 2e Zondag 40-dagentijd
3/3 3e Zondag 40-dagentijd
10/3 4e Zondag 40-dagentijd
17/3 
19/3 maandag
5e Zondag 40-dagentijd
H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria
24/3 Geen preek 
        Geen preek
6e Zondag Palm- en passiezondag 
(gezinsviering in samenwerking met Scouting Poeldijk - geïmproviseerd gesprek met de kinderen)
28/3 
29/3  Geen preek 
30/3 

30/3 

31/3 
1/4

Witte Donderdag
Goede Vrijdag 
Stille Zaterdag / Paaszaterdag 
Pasen: Paaswake 1 Familieviering
Paaswake 2 Jongerenviering
Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
Tweede Paasdag / Maandag onder het octaaf van Pasen
7/4 
8/4 maandag
2e Zondag van Pasen, zondag van de goddelijke barmhartigheid
Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap, Hoogfeest
14/4 3e Zondag van Pasen
21/4 4e Zondag van Pasen
28/4 5e Zondag van Pasen
4/5 zaterdag 
5/5
Dodenherdenking oecumenische viering 
6e Zondag van Pasen
9/5 donderdag Hemelvaart van onze Heer, Hoogfeest
12/5 7e Zondag van Pasen
19/5 
20/5
Pinksteren
Tweede Pinksterdag, oecumenische viering
26/5 zondag 
31/5 vrijdag
H. Drieëenheid, Hoogfeest
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet, Feest
2/6 zondag 
7/6 vrijdag
Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest 
H. Hart van Jezus, Hoogfeest
9/6 
14/6 donderdag
10e Zondag door het jaar 
H. Liduina, Feest
16/6 11e Zondag door het jaar
23/6 
24/6 maandag 
29/6 vrijdag
12e Zondag door het jaar
Geboorte van de H. Johannes de Doper, Hoogfeest 
H.H. Petrus en Paulus, Apostelen, Hoogfeest
30/6 13e Zondag door het jaar
7/7 14e Zondag door het jaar
14/7 15e Zondag door het jaar
21/7 16e Zondag door het jaar
28/7 17e Zondag door het jaar
4/8 
6/8
18e Zondag door het jaar
Gedaanteverandering van de Heer, Feest
11/8 
15/8 donderdag
19e Zondag door het jaar
Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest
18/8 20e Zondag door het jaar
25/8  Parochiefeest - Hoogfeest van de heilige apostel Bartholomeüs
(vierde zondag van Augustus) 
vervangt de 21e Zondag door het jaar
1/9 22e Zondag door het jaar
7/9 
8/9 
14/9 zaterdag
23e Zondag door het jaar
Ziekenzondag met ziekenzalving
Kruisverheffing, Feest
15/9 
21/9 zaterdag
24e Zondag door het jaar (parabel gezinsviering)
H. Matteüs, apostel en evangelist
22/9 25e Zondag door het jaar
29/9 26e Zondag door het jaar
Jubileumviering tweevoudig 50 jarige professie en 40 jarig priesterschap
6/10 27e Zondag door het jaar, en de viering van Oogstdankdag
13/10 28e Zondag door het jaar
20/10 29e Zondag door het jaar, Wereldmissiedag, 
27/10 
1/11 vrijdag 
2/11 zaterdag
30e Zondag door het jaar
Allerheiligen, Hoogfeest 
Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)

3/11 
6/11

7/11

31e Zondag door het jaar
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, Feest 
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Hoogfeest 
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, Feest
10/11 32e Zondag door het jaar - Willibrordzondag 
18/11 33e Zondag door het jaar - Radboudzondag 
24/11 Christus Koning

Terug naar topTerug naar homepage