Preek op het hoogfeest van de heilige Drieëenheid, 
in het jaar C, serie 2003-2004

ANDERE PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week

KLIK HIER OM DE PREEK TIJDENS DE VIERING VAN HET LAATSTE WEEKEND TE BELUISTEREN (Real Audio)

KLIK HIER OM DEZE VIERING IN ZIJN GEHEEL TE BELUISTEREN (Real Audio)Reacties? klik hier en stuur een e-mail.

Preek op het hoogfeest van de heilige Drieëenheid, jaar C, serie 2003-2004, C2004QDR18-Drie.html. 
Eucharistieviering op za/zo 5/6 juni 2004 19.00 uur en 09.30 uur te Poeldijk. 
Door pastoor Michel Hagen. AMDG.  

E.L.:    Spr. 8, 22-31
T.L.:    Rom. 5, 1-5 
Ev.L.:  Joh. 16, 12-15

Homilie 
Je ziet ze weleens, die grote reclameteksten. Kom binnen in de wondere wereld van Walt Disney, kom binnen in de wereld van Ikea, kom binnen in Droomland, kom binnen in het walhalla van de keukens, van witgoed of computers, kom binnen in discoland en vergeet je zorgen en je werk, vergeet even alles, kom binnen in Center Parks, kom binnen in de wondere wereld van Harry Potter. 

Kom binnen ... Om in die wereld binnen te komen moet je natuurlijk betalen, want het zijn mensenwerelden, of je betaalt toegang, of je betaalt voor die keuken of dat droombed, of je betaalt voor de drankjes of de pillen, voor de boeken en de video’s. Vandaag zou je aan deze viering de slogan mee kunnen geven: ‘Treedt binnen in de wondere driedimensionale wereld van God. Ontdek een driedimensionale liefde, een driedimensionale grootheid, een driedimensionale barmartigheid en een driedimensionale trouw in een driedimensionale redding. Alles aan God is driedimensionaal. 

Nee, dit is geen theologische wiskunde of een geometrie van God, het heeft alles te maken met relatie. Alles in onze wereld is realtioneel. Einstein ontdekte het ook. Hij beschreef zijn ontdekking als de relativiteitstheorie, je moet de dingen altijd bekijken in hun relatie met andere dingen. 

Wat zou een mens zijn zonder relaties. Wat komt er van een kind terecht zonder de band met ouders, grootouders, broertjes, zusjes, buurtkinderen, school en club? Een mens wordt pas mens in relatie met anderen. Het huwelijk is bedoeld om man en vrouw tot ontplooiing te brengen in het meest wezenlijke dat in een mens leeft. De liefde. Natuurlijk ervaart een man de liefde anders dan een vrouw, natuurlijk is de liefde van elke mens anders. Maar wat herinneren kinderen als hun ouders overlijden? Ze herinneren ook de ontwikkelingen van het bedrijf, min of meer grote daden, maar uiteindelijk zijn die lang niet zo belangrijk als de herinneringen aan de liefde van de ouders. 

Daarom kom je weleens spijt tegen bij ouders die in de jonge jaren, toen de kinderen opgroeiden het evenwicht verloren en de kinderen uitbesteedden, omdat ze alle tijd aan werk, bedrijf en carrière wilden geven. Wat herinneren de kinderen later van hun kindertijd? Tekenen van liefde. Wie van je ouders mis je het meest? Degene die het meest de liefde toonde, die liet merken; de liefste. Wat ben je rijk als je twee lieve ouders hebt, die je ook nog het geloof meegeven en je ook nog leren werken voor een belegde boterham. 

Is het dan vreemd dat Jezus zo over God spreekt. God is geen plat vlak, geen plaatje. Paulus wenst ons toe dat wij de liefde van Christus kennen in zijn breedte, lengte en diepte, een liefde die alle kennis te boven gaat. God is altijd groter, God is in de tijd en boven de tijd. God is ruimer dan het heelal en tegelijk aanwezig in de kelinste microbe. God is het wezen van de liefde tussen man en vrouw, de liefde tussen ouders en kinderen, de liefde van iemand voor de natuur, of het werk, of het dorp, liefde voor muziek. Mits die liefde echt is, puur en onzelfzuchtig, dan is God er de oorsprong en de kern van. 

Dus is het niet vreemd dat God zich gaandeweg de tijd in zijn driedimensionale breedte, lengte en diepte openbaart. Maar we moeten niet teleurgesteld zijn als we dat niet in een wiskundig model kunnen onderbrengen. Het woord Drieëenheid is eigenlijk al teveel. Het raakt maar net aan het mysterie dat we willen benoemen. Gods drievoudige eenheid toont Hij omwille van ons mensen. Wil je God leren kennen, dan moet je Hem als Vader leren kennen. Maar dat kan alleen door de Zoon. Zonder de Zoon kun je de Vader niet kennen. Maar zonder de Geest kun je Jezus niet kennen. 

‘Als Hij komt’, zegt Jezus ons vandaag, ‘de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen’. We zijn net een week na Pinksteren. Maar om te voorkomen dat we gewoon weer verder leven en terugvallen in het vlakke bestaan, de eendimensionale wereld van economie en wegvluchten uit de zinloosheid van deze tijd. Om te voorkomen dat we verder gaan alsof er geen Goede Vrijdag, geen Pasen en Pinksteren is geweest, komt ook vandaag de Geest weer nadrukkelijk aan bod. 

We leven in de tijd van de heilige Geest. En wat doet de Geest? Hij spreekt tot ons. De Geest heeft ons heel veel te zeggen, maar Hij doet dat stapsgewijs, de Geest doceert en doseert, Hij leert ons met mate, zoveel als we aan kunnen. Maar de Geest wacht ook op ons, op onze bereidheid, op onze ontvankelijkheid, onze honger en dorst naar God, onze liefde. De heilige Geest komt tot ons als wij hem welkom heten en gaat met ons aan het werk naarmate wij Hem de ruimte geven. 

Wij leven in het Nieuwe Verbond, een driedimensionaal Verbond. Want God gaat met ons een Verbond aan door de Zoon, dat is een Verbond met de Vader, in de heilige Geest. We worden Kind van de Vader, leerling van de Zoon en woordvoerder van de heilige Geest. 

Alles in God is één grote liefdesrelatie, de Vader heeft de Zoon lief. De Zoon leert ons de Vader te beminnen en zegt ons: ‘God is liefde’. De heilige Geest brengt ons dit gebod van liefde in herinnering en leert ons alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Een wonderlijke drieëenheid. 

Treedt binnen in de wondere wereld van God. Zijn Zoon heeft de entree al betaald, met zijn leven, met zijn Bloed. Treedt binnen in zijn Nieuwe verbond en leef vanuit die drievuldige Verbondenheid. Laat zijn Lichaam en Bloed jou tot leven brengen. 

Sinds Copernicus en Galilei zijn we anders naar de wereld gaan kijken. Sinds de wetenschap zijn we de verschillende dimensies duidelijker gaan zien. Maar als we niet oppassen wordt deze wereld toch steeds platter. Als we alleen nog bestaan voor wat we kopen, voor het plezier dat we beleven of het aanzien dat we krijgen, dan verliest de aarde de hemel en wordt ze plat, dan leven we een plat leven, want de diepte raakt eruit weg. Wie zich laat binnenvoeren in de liefde van de hemelse Vader, door de Zoon, in de Geest, die treedt binnen in de waarheid van de liefde, die ziet dat het leven niet eindigt bij de horizon van de dood. Die weet dat menselijke beperktheden niet de grens bepalen van Gods goedheid en iefde. 

Drievuldigheidszondag. Binnentreden in de wondere wereld van God, een driedimensonale God, die één groot netwerk van Liefde is; voor wie niet tevreden is met de eendimensionale mens, voor wie tot leven wil komen in de ruimte van Gods liefde. Amen. 
 

Reacties? Stuur een e-mail


Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage

NedStat