PREEK VAN DE WEEK - PREKENOVERZICHT

KLIK HIER OM DE PREEK VAN HET LAATSTE WEEKEND TE LEZEN

KLIK HIER OM DEZE PREEK TE BELUISTEREN (Real Audio)

KLIK HIER OM DE BETREFFENDE VIERING TE BELUISTEREN (Real Audio)


Zie hieronder voor

Preken in de weken 2003-2004


Homepage Bartholomeusparochie
Interesse in eerder gehouden preken?
1997-1998 jaar C
1998-1999 jaar A
1999-2000 jaar B
2000-2001 jaar C
2001-2002 jaar A
2002-2003 jaar B


Niet voor alle zondagen is een preek weergegeven.
Meestal wordt de preek binnen enkele dagen na de betreffende datum gepubliceerd.


KALENDER (C-cyclus)2003-2004

Adventlied gedurende de vier zondagen van de Advent bij het aansteken van de kaarsen

Beluister de verzen van de eerste week (in Real Audio)
30/11 1e Zondag Advent
7/12 2e Zondag Advent
14/12  3e Zondag Advent
21/12 4e Zondag Advent - Boeteviering / gewetensonderzoek
24/12
 

25/12 
26/12
 

Kerstmis gezinsmis 19.00 uur 
Kerstmis jongerenmis 21.00 uur 
Kerstmis nachtmis 23.00 uur 
Dagmis - Plechtige viering van het hoogfeest van Kerstmis 11.00 uur 
Tweede Kerstdag - Oecumenische viering 10.00 uur 
Kindjewiegen 15.00 uur
28/12 Heilige Familie
31/12  2002 
1/1     2003
Oudejaar, feestelijke oudejaarsviering 
Nieuwjaar,  octaafdag van Kerstmis: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest
4/1 Openbaring des Heren, Hoogfeest
11/1 Doop van de Heer, Feest
18/1 2e Zondag door het jaar
25/1 3e Zondag door het jaar
1/2
2/2
4e Zondag door het jaar
Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis, Feest 
8/2 5e Zondag door het jaar - diaconaal weekend - speciale viering
15/2 6e Zondag door het jaar
22/2 7e Zondag door het jaar

Geen 8e Zondag door het jaar 
25/2

29/2

Aswoensdag - viering met Raad van Elf 
afsluiting van Carnaval - begin van de veertigdagentijd 
1e Zondag 40-dagentijd
7/3 2e Zondag 40-dagentijd
14/3 
19/3 vrijdag
3e Zondag 40-dagentijd 
H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria (geen preek)
21/3
25/3 donderdag
4e Zondag 40-dagentijd - Zondag Laetare
Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap, Hoogfeest (geen preek)
28/3 5e Zondag 40-dagentijd
4/4 6e Zondag Palm- en passiezondag 
(gezinsviering in samenwerking met Scouting Poeldijk 
vrij gesprek met de kinderen) (geen preek)
8/4 
9/4 
10/4

Zaterdagavond

11/4
12/4

Witte Donderdag 
Goede Vrijdag (geen preek)
Stille Zaterdag (geen preek) 

Pasen: Paaswake 1 Familieviering 
Paaswake 2 Jongerenviering
Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
Tweede Paasdag / Maandag onder het octaaf van Pasen
18/4 2e Zondag van Pasen 
Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
25/4 3e Zondag van Pasen 
2/5
4/5
4e Zondag van Pasen - Zondag van de Goede Herder - Roepingenzondag
Vier mei Dodenherdenking - Oecumenische viering
9/5 5e Zondag van Pasen / Zondag voor de Oosterse Kerken
16/5 6e Zondag van Pasen
20/5 donderdag Hemelvaart van onze Heer, Hoogfeest
23/5 7e Zondag van Pasen
30/5 
31/5
Pinksteren 
Tweede Pinksterdag, oecumenische viering
Bezoek van de maagd Maria aan Elisabet
6/6 zondag H. Drieëenheid, Hoogfeest
13/6 zondag

(14/6 maandag)
18/6

Sacramentsdag - Heilig Sacrament 
van het Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest 
(H. Liduina, Feest) (geen preek)
H. Hart van Jezus, Hoogfeest (geen preek)
20/6
24/6 donderdag
12e Zondag door het jaar
Geboorte van de H. Johannes de Doper, Hoogfeest (geen preek)
27/6  13e Zondag door het jaar
29/6 H.H. Petrus en Paulus, Apostelen, Hoogfeest
4/7
(9/7 vrijdag)
14e Zondag door het jaar
(HH. Martelaren van Gorcum. Feest) (geen preek)
11/7 15e Zondag door het jaar
18/7 16e Zondag door het jaar
25/7 17e Zondag door het jaar
1/8 
6/8
18e Zondag door het jaar 
Gedaanteverandering van de Heer, Feest (geen preek)
8/8  19e Zondag door het jaar 
15/8 Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest
22/8  21e Zondag door het jaar
29/8 Parochiefeest - Hoogfeest van de heilige apostel Bartholomeüs 
Vervangt de 22e Zondag door het jaar
5/9  23e Zondag door het jaar 
12/9 24e Zondag door het jaar (Ziekenzondag met ziekenzalving)
19/9 25e Zondag door het jaar
26/9 26e Zondag door het jaar
Afscheidsviering pastoor Hagen van de parochie in Poeldijk na 10 jaar pastoraat.
3/10 27e Zondag door het jaar, Oogstdankdag,
10/10 28e Zondag door het jaar
17/10 29e Zondag door het jaar, Wereldmissiedag,
24/10  30e Zondag door het jaar 
31/10
1/11 maandag
2/11 dinsdag
6/11 zaterdag
31e Zondag door het jaar
Allerheiligen, Hoogfeest 
Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, Feest 
7/11 

9/11 dinsdag

Willibrordzondag H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Hoogfeest 
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, Feest 
14/11 33e Zondag door het jaar - Radboudzondag 
21/11 Christus, Koning van het heelal, Hoogfeest

Terug naar topTerug naar homepage