Lied bij het aansteken van de kaarsen op de adventkrans – jaar C.

De eerste strofe is wekelijks hetzelfde.
De tweede strofe sluit aan bij de eerste lezing.
De derde strofe sluit aan bij de Evangelie-lezing (C-cyclus).

Kom, licht van het leven. 
Tekst: Paul Odijk, 2003
Muziek: Bernard Huijbers, GvL 427

Beluister de eerste coupletten voor week 1 (in Real Audio)
1 Kom, Licht van het Leven
   Advent jaar C 2002-2003
 
Eerste zondag van de Advent:
Thema: Verlossing nabij

Kom, licht van het leven. 
Tekst: Paul Odijk, 2003
Muziek: Bernard Huijbers, GvL 427

Inleiding:

Bij het aansteken van de eerste adventkaars 
staan we stil bij de kracht van het licht.
Gods verlossende liefde is als een licht in onze donkere wereld. Zijn verlossing komt ons nabij
al brood en wijn, als vlees en bloed.


Refrein: Kom, licht van het leven, verdrijf de duisternis.

Een ster doorbreekt de donk’re nacht,
zo lang voorzegd, zo lang verwacht;
zie naar omhoog, het morgenlicht
gaat op, het bange duister zwicht. Refrein.

Hoor wat de Heer u heeft beloofd,
Hij is nabij voor wie gelooft,
Hij bouwt zijn stad, dus wees bereid
zijn oordeel is: ‘Gerechtigheid’. Refrein.

Nu, waakt en bidt, dan houdt gij stand,
al raast de zee en beeft het land.
Weest niet bevreesd voor zorg en pijn,
uw God zal uw Verlosser zijn. Refrein.
2  Kom, Licht van het Leven
    Advent jaar C 2002-2003


Tweede zondag van de Advent:
Thema: Bereidt de weg

Kom, licht van het leven. 
Tekst: Paul Odijk, 2003
Muziek: Bernard Huijbers, GvL 427

Inleiding:

Bij het aansteken van de tweede adventkaars
denken we aan warmte die kou doorbreekt.
Het is de warmte van een nieuwe levensvonk.
Het is de warmte van Gods liefde,
die ons opnieuw doet leven.


Refrein: Kom, licht van het leven, verdrijf de duisternis.

Een ster doorbreekt de donk’re nacht,
zo lang voorzegd, zo lang verwacht;
zie naar omhoog, het morgenlicht
gaat op, het koude duister zwicht. Refrein.
 
Leg af uw rouw, Jeruzalem,
sta op en keer uw hart naar Hem. Refrein.
Hij scheldt u al uw schulden kwijt,
in liefde en barmhartigheid.

Een stem roept luid in de woestijn:
‘het Lam zal onze redding zijn’.
Hoor wat Johannes heeft gezegd:
‘Maakt dan uw levenspaden recht’. Refrein.


Kom, Licht van het Leven
    Advent jaar C 2002-2003Derde zondag van de Advent:
Thema: Wat te doen?
Kom, licht van het leven. 
Tekst: Paul Odijk, 2003
Muziek: Bernard Huijbers, GvL 427
Inleiding:

Bij het aansteken van de derde adventkaars,
denken we aan hoop en moed die angst doorbreekt.
Het is de hoop en de moed van de liefde. 
Die liefde doet ons de handen uit de mouwen steken
om te bouwen aan een wereld van gerechtigheid.


Refrein: Kom, licht van het leven, verdrijf de duisternis.

Een ster doorbreekt de donk’re nacht,
zo lang voorzegd, zo lang verwacht;
zie naar omhoog, het morgenlicht
gaat op, het koude duister zwicht. Refrein.

Wees niet bevreesd, Jeruzalem,
de Heer, uw God, verheft zijn stem,
Hij is uw held, Hij is nabij,
Hij heeft u lief en maakt u vrij. Refrein.

De tarwe brengt Hij in zijn schuur.
Het kaf verbrandt Hij in het vuur.
Al wat onzuiver is, verdwijnt,
want Hij die komen moet, verschijnt. Refrein
Kom, Licht van het Leven
    Advent jaar C 2002-2003Vierde zondag van de Advent:
Thema: Ontmoeting
Kom, licht van het leven. 
Tekst: Paul Odijk, 2003
Muziek: Bernard Huijbers, GvL 427
Inleiding:

Bij het aansteken van de vierde adventkaars,
denken we aan een vreugdevolle ontmoeting in liefde en geloof.
Want in geloof en liefde samenzijn, bouwt mensen op,
dan verdwijnen grenzen van leeftijd, land of volk.


Refrein: Kom, licht van het leven, verdrijf de duisternis.

Een ster doorbreekt de donk’re nacht,
zo lang voorzegd, zo lang verwacht;
zie naar omhoog, het morgenlicht
gaat op, het koude duister zwicht. Refrein.

De macht is veilig in zijn hand,
Hij brengt u samen in zijn land.
Wees niet bevreesd, gij Betlehem,
Hij zal een man van vrede zijn.

Het kind verheugt zich in de schoot,
want God maakt kleine mensen groot.
Zalig, omdat gij hebt geloofd,
wat God de Heer u heeft beloofd. 

            Terug naar prekenarchief/overzicht
            Terug naar homepage van de parochie