Preek op Pinksteren, 
in het jaar C, serie 2003-2004

ANDERE PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week

KLIK HIER OM DE PREEK TIJDENS DE VIERING VAN HET LAATSTE WEEKEND TE BELUISTEREN (Real Audio)

KLIK HIER OM DEZE VIERING IN ZIJN GEHEEL TE BELUISTEREN (Real Audio)Reacties? klik hier en stuur een e-mail.

Preek op Pinksteren, jaar C, serie 2003-2004, C2004QDR17-Pink.html. 
Eucharistieviering op zo 30 mei 2004 10.30 uur, te Poeldijk en 11.00 uur te Hoek van Holland. 
Door pastoor Michel Hagen. AMDG. 

E.L.:    Hand. 2, 1-11
T.L.:    Rom. 8, 8-17 
Ev.L.:  Joh. 14, 16-16. 23-26

Homilie
Een andere Helper. Een Helper. Misschien hebt u ook ooit een cursus EHBO gedaan. Eerste Hulp Bij Ongelukken. Misschien bent u op leeftijd of hebt u het erg druk en is er een hulp in de huishouding. Je hebt tegenwoordig ook een Eerste Hulp Bij Werk en op het Internet barst het van de ‘hulp sites’, je hebt ook ‘zelfhulp boeken’, die zijn erg in, want dan lijkt het alsof je niemand nodig hebt. ..... Hulp...... 

In de tweede helft van de vorige eeuw kwam er een stroming op gang rondom counseling, het helpende gesprek. En daarin had men als basishouding: ‘Iemand helpen om zichzelf te helpen’, de gedachte was: ‘je bent je eigen dokter’. Daaruit kwam de gevleugelde zin: ‘Wat denkt u er zelf van?’ 

Vandaag vieren we het feest van een andere Helper. Maar als je het over een andere Helper hebt, wie was dan de Eerste Hulp? Het is Jezus die hierover spreekt in zijn afscheidsrede. Hij keert naar de Vader terug. Hij is onze eerste Helper. En als Hij naar de Vader is teruggekeerd zal de Vader ons een tweede Helper zenden. 

De heilige Geest, de Helper. Wat voor helper is Hij? Misschien moeten we eerst kijken naar Jezus en zien wat voor Helper Jezus is, om dan te zien wat voor Helper de heilige Geest is. Jezus noemt zichzelf geneesheer, als Hij zegt: ‘Niet de gezonden hebben een geneesheer nodig maar de zieken.’ Jezus doet blinden zien, lammen lopen, doven horen en stommen spreken. Hij noemt zichzelf ‘de Goede Herder’. En van de goede herder staat geschreven dat Hij het zwakke schaap versterkt en het gewonde verbindt. Jezus vertelt de parabel van de barmhartige Samaritaan. En Hijzelf geeft ons daarin het voorbeeld. Wat voor Helper is Jezus. Jezus is een leraar, die ons onderricht geeft in de leer van het Koninkrijk. Jezus is een leidsman, die ons voorgaat, zodat wij Hem kunnen navolgen. Nog zoveel uitspraken kunnen we in hieraan toevoegen, Hij is de Weg, Hij is het Licht, Hij is de Waarheid, Hij is het Leven, Hij is Emmanuel; God met ons. 

En wat voor helper is nu de heilige Geest? Jezus is God met ons. Jezus gaat ons voor, Hij is ons voorbeeld, Jezus geeft mensen een hand, raakt hen aan. Hij komt van buiten naar ons toe. Mensen kunnen Hem zien, aanraken, horen, de kracht van zijn woorden ervaren en met hem meetrekken. Concreet, tastbaar, voelbaar. 

De heilige Geest, dè Geest, is niet God mèt ons, zoals Jezus, maar God ìn ons. Pinksteren is het feest van een nieuwe menswording. Met Kerstmis vieren we dat God mens wordt in Jezus. Het Woord is Vlees geworden. Het Woord en de Geest zijn één. Je mag ook zeggen dat de Geest in zekere zin mens wordt in Jezus. Het is de kracht van de heilige Geest die Maria overschaduwde, en uit haar werd Jezus geboren, de Christus. Toch is niet de Geest Vlees geworden, het Woord is Vlees geworden. 

Pinksteren als een tweede Kerstmis, maar dan de geboorte van de Kerk. Niet de geboorte van een instituut, van een organisatie, van een systeem of een model, niet de geboorte van een hiërarchie of charitatieve instelling, een diaconie of een pastorale groep, Pinksteren is de geboorte van de Kerk als het nieuwe Lichaam van Christus. Mensen die bezield door de Geest zelf als Christus worden. De Geest wekt Christus tot leven in ons. Wij worden een tweede Jezus, Kind van God, een Christen, een Messias. God komt in ons om ons tot nieuwe mensen te maken. 

En wat doet dan die Helper, de heilige Geest? Hoe maakt Hij ons tot nieuwe kinderen van God? Jezus zegt het ons: ‘De Vader’, zegt Jezus, ‘zal jullie een andere Helper geven, om voor altijd bij jullie te blijven’. Dus een eerste kenmerk is dat Hij altijd bij ons blijft. Niet drie jaar, zoals Jezus, maar altijd. En de heilige Geest maakt ons innerlijk geschikt, schept in ons een nieuwe ruimte voor God. Als wij open staan voor de heilige Geest, dan zegt Jezus: ‘en Wij zullen tot hem komen, de Vader en Ik, en verblijf bij hem nemen’. De Vader en Jezus zullen ook in ons hart wonen. 

Gaat het u niet een beetje duizelen. Hoe kan God nu wonen in ons hart? Inderdaad, dat is de grote vraag. Ik denk ook dat het duidelijk is dat God in onze tijd niet zoveel ruimte meer krijgt om in ons hart te wonen. God heeft veel concurrenten gekregen. De media schreeuwen om aandacht. De hobby’s schreeuwen om meer tijd. De commercie schreeuwt om meer kooplust. We leven in een aandachteconomie. Wie aandacht krijgt, maakt winst. God heeft een waslijst van concurrenten die allemaal ruimte vragen in onze geest, tijd en aandacht vragen in ons leven. 

En die zijn veel directer, concreter, tastbaarder. Die zijn ook agressiever. De heilige Geest laat ons vrij. Dat doen de geesten van ons tijd niet. Die maken niet vrij, die proberen je te binden en vast te houden. Zij willen voordeel uit je halen en geven je precies zoveel ruimte als nodig is om winst te blijven maken. De heilige Geest is bescheiden, is een gast die zich ook als een gast gedraagt. En Hij is onzichtbaar, niet tastbaar, zo weinig concreet. Hoe moet je Hem dan herkennen. Andere geesten, tijdgeesten, doen zich voor als de heilige Geest. Hoe moet je nu de heilige Geest herkennen in die wirwar van invloeden die ons overspoelen. 

Jezus geeft ons de sleutel. Hij zegt: ‘Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb’. Jezus is Zelf de sleutel. De heilige Geest doet niets anders dan wat Jezus deed. Jezus deed het ons voor, de heilige Geest bewerkt het in ons. Wat gebeurt er in feite? Wij worden helpers van God. Zoals Jezus een helper werd voor ons, zoals de heilige Geest een helper wordt, zo worden wij helpers van God. De heilige Geest in ons, Jezus in ons, de Vader in ons, opdat wij vaders en moeders worden naar Gods hart, opdat wij kinderen van God worden naar het hart van Jezus, dat wij geestelijk tot leven komen door de heilige Geest en weerstand bieden aan de ongeesten van de tijd en de goede Geest herkennen. 

God mét ons, Emmanuel, wordt God ín ons, wij worden Christenen. Wij worden helpers van God, linker- en rechterhanden, voeten opdat God kan gaan naar onze naaste, God wil mens worden in ons, wij worden gezalfd met de heilige Geest, zoals Jezus, opdat wij een nieuwe Christus een nieuwe Messias worden. Dan brandt in ons datzelfde vuur, dan springen de vonken er vanaf, dan spreken we woorden van goedheid en liefde, dan worden wij liefde, omdat God liefde is. Dan woont God in ons hart. Met vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

Reacties? Stuur een e-mail


Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage

NedStat