Preek op de vijfentwintigste zondag door het jaar C, 
serie 2003-2004
 

ARCHIEF PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week


KLIK HIER OM DE PREEK TIJDENS DE VIERING VAN HET LAATSTE WEEKEND TE BELUISTEREN (Real Audio)
KLIK HIER OM DEZE VIERING IN ZIJN GEHEEL TE BELUISTEREN (Real Audio)


Reacties? klik hier en stuur een e-mail.


Preek op vijfentwintigste zondag door het jaar C, serie 2003-2004, C2004DHJ25.html.
Eucharistieviering op zaterdag 18 september 2004, om 19.00 uur te Poeldijk (jongerenviering)
en zondag 19 September 9.30 en 11.00 uur te Heenweg en Hoek van Holland.
Door pastoor Michel Hagen. AMDG.

E.L.:       Am. 8, 4-7
Ev.L.:     Lc. 16, 1-13

Homilie
Een onrechtvaardige rentmeester! Wat is dat? Is dat een boekhouder die maandelijks wat extra Euro’s doorsluist naar zijn eigen rekening? Is dat een belastingconsulent die de mazen in de wet gebruikt om zijn klanten te matsen? Is dat een tuinder die naast zijn gewone boekhouding ook een handeltje buiten de boeken houdt? Wat is een onrechtvaardige rentmeester?

Is dat een jongeman die talentvol is, maar liever lui is dan moe, liever van het leven geniet dan iets te doen wat lastig is en inspannend? Is dat een vrouw die als talent heeft om anderen op te beuren, maar die alleen aandacht heeft voor haar carrière? Wat is een onrechtvaardige rentmeester? Bent u dat, ben ik dat? En is het niet vreemd dat Jezus ons een onrechtvaardig iemand als voorbeeld geeft? Dit ene zinnetje mag ons aan het denken zetten: ‘... Want de kinderen van deze wereld, handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht’.

Zoals wij hier zitten, zijn we allemaal kinderen van deze wereld. En dat vinden we ook gewoon, eigenlijk willen we dat ook. Dat blijkt uit allerlei opmerkingen als het gaat dat we mee willen doen met deze tijd: ‘Je moet met je tijd meegaan. Dat is niet meer van deze tijd. Die staat buiten de werkelijkheid. Dat moet tegenwoordig kunnen. Zeg, jij bent toch niet van gisteren? Doe niet zo ouderwets, we leven nu! Jij bent zeker van voor de oorlog?

Dat zijn eigenlijk heel domme opmerkingen, zonder inhoud. Wat betekent nu zo’n zin?: ‘Dat moet tegenwoordig kunnen!’ Wat moet tegenwoordig kunnen? Als het vroeger niet kon, was daar dikwijls een goede reden voor. Een bushuisje kapot slaan, met een spuitbus jouw tag op andermans muren spuiten, extacy en doorfeesten tot vijf uur, op je veertiende met je vriendje naar bed, dat moet toch kunnen, tegenwoordig. Of je het leuk vind of niet, of je er aan toe bent of niet, of God het wil of niet, het moet kunnen, want we leven anno 2000+. Stel je voor dat je niet meedoet, dan hoor je er niet meer bij! We zijn kinderen van deze tijd. We willen erbij horen, maar waarbij?

Jezus zegt: ‘... Want de kinderen van deze wereld, handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht’. Wij willen kinderen van deze wereld zijn, we willen erbij horen, dat lijkt soms ons hoogste doel te zijn, als je er maar bij hoort. Dan is er echter wel een probleempje. Jezus stelt twee gezinnen, twee groepen kinderen tegenover elkaar en Hij is keihard in zijn stelling: de kinderen van het licht zijn andere kinderen dan de kinderen van deze wereld. Kinderen van het licht tegenover de kinderen van deze wereld. Je kunt niet God en ook het geld dienen. Jezus stelt in feite de vraag: ‘Bij welke groep wil jij horen?
Aj Aj.

Maar hoe komt het? Hoe komt het dat we toch zo graag meedoen, en dan gaat het waarschijnlijk om schijnbaar onopvallende dingen, maar soms ook om heel wat belangrijke punten waarin we gaandeweg verslappen, gemakkelijk worden, slordig, ruimdenkend (wat dat ook mag betekenen). Je komt mensen tegen die uiterst secuur het afval scheiden, energiezuinig leven, bewust ecologisch inkopen, maar tegelijk vinden dat abortus een recht van de vrouw is en eutanasie een recht van iedere mens. Je komt mensen tegen die secuur zijn in hun voeding, bewust eten, streng op bestrijdingsmiddelen, die gezondheid hoog in het vaandel hebben, maar die niet opletten waar hun kinderen naar kijken, op TV, video of Internet,
dat hoort er tegenwoordig bij .

Kinderen van deze wereld of kinderen van het licht. Het loopt bij ons mensen door elkaar. Wanneer je bij Jezus hoort, dan straalt iets van die goddelijke vonk van Hem, dat goddelijk licht, ook door jou heen. Maar hoe meer je van deze wereld bent, des te minder kan dat licht nog stralen. We zijn uitgenodigd, geroepen, herboren om kinderen van het Licht te zijn. Dan snappen we wat Jezus bedoelt als Hij zegt: ‘Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten!’

Wij, zijn kinderen van het licht, maar we lopen voortdurend het gevaar om mee te gaan met de kinderen van deze wereld. Zijn die kinderen van deze wereld dan slecht? Is deze wereld dan zo slecht? Soms denk ik ja en soms denk ik nee. Sla de krant open, zet de TV aan en je denkt, wat is dit voor wereld. Maar zie je hoe mensen in het ziekenhuis voor anderen zorgen, mensen elkaar helpen, dan denk je, hier gebeurt iets moois, iets goeds.

Kind van het licht. Hoe ben je dan, wat doe je dan, hoe leef je dan? Ben je dan zo anders? Ja en nee! Je bent heel gewoon, mens, man, vrouw, jongere, kind, heel gewoon, met je wensen en je dromen, met je sterke en je zwakke kanten, met je talenten en je handicaps, gewoon... En toch ook anders, toch ook bijzonder, speciaal, niet van deze wereld en toch midden in de wereld, radicaal en toch beminnelijk, sterk en toch mild, flexibel en toch principieel, creatief en toch consequent, zakelijk en toch menslievend, wetenschappelijk en toch religieus, nuchter en toch gelovig.

Een kind van het licht is eigenlijk een wonder van God. Je zoekt je weg door deze wereld, en tegelijk weet je door je geloof dat God je leidt. Je hebt je twijfels, over jezelf, over anderen, maar dieper dan je twijfels zit je vertrouwen op God. Een kind van het licht is een wonder, jij bent een wonder. Je bent soms angstig vanwege een onbekende toekomst, maar je durft het aan, omdat God je helpt. Je kunt over water lopen zoals Petrus, je begint over je geloof te spreken zoals Paulus, Je durft je met huid en haar in te zetten zoals Bartholomeus. Je begint aan idealen zoals moeder Teresa, je houdt vol zoals onze paus. Een kind van het licht is een wonder. Die kan met geld omgaan, zonder eraan vast te zitten. Die kan geld verdienen en het ook weer weggeven, die kan sparen voor een goed doel, die weet wat Jezus hem of haar heeft geleerd: ‘je kunt niet God dienen en de mammon, want je kunt niet twee heren dienen.’

Wanneer zal de tijd aanbreken dat wij net zo slim, net zo handig en met overleg te werk gaan als de kinderen van de wereld. Wanneer breekt de tijd aan dat we net zoveel bezig zijn met onze relatie met God, als met de beurs, of ons salaris of ons pensioen? Wanneer breekt de tijd aan dat we overdag lopen na te denken: ‘Wat zou ik voor een ander kunnen betekenen? Bij wie zou ik wat licht in het leven kunnen brengen?’

Stel je voor dat je flink wat opties, of aandelen of beleggingen hebt genomen, dat je op je mobiele telefoon de standen bijhoudt, dat je dagelijks bezig bent de hoogste notering te volgen. Dan word je gevangene van het geld. Nee, je kunt niet twee heren dienen. Laten wij het bij die ene houden. Bij God, door zijn Zoon, Jezus, om te leven in zijn Geest. Amen. 


Reacties? Stuur een e-mail

Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage
 
 
 
 
 
 

Counter