Preek op het hoogfeest van Pasen.
in het jaar B, serie 2002-2003

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week

Andere PREKEN van de week - Archief

Reacties? klik hier en stuur een e-mail.

Andere preken vanaf Witte Donderdag:
Witte donderdag
Paaswake 1. (Met groot en klein)
Paaswake 2. (Jongeren)

Paasochtend (Koor en orkest) zie hieronder

Paasmaandag (Tweede Paasdag)


Preek op het Hoogfeest van Pasen, jaar B, B2003TRI04.html,
in de parochies te ‘s Gravenzande en Poeldijk,
zondag 20 april 2003 9.30 uur en 11.00 uur,
door pastoor Michel Hagen. AMDG.
Thema: De Weg Gaat Door

E.L.:     Hand. 10, 34a. 37-43
T.L.:     Kol. 3, 1-4
Ev.:      Joh. 20, 1-9

Homilie

Hebt u ook zo’n hekel aan moeten. Pas geboren moet je al gaan lachen. Kijk eens hij lacht. Dan moet je leren lopen. Kijk eens de eerste stapjes. Dan moet je leren netjes te eten, je moet leren beleefd te praten. ‘s-Avonds je tanden poetsen, dat moet, je kamer opruimen, dat moet. Je best doen op school, dat moet. Dan is het zondag en je moet mee naar de kerk. Dan moet je de katechismusvragen leren (nu heb ik het over heel lang geleden). Heb je één keer gezegd dat je wel van muziek houd, moet je meteen op muziekles en dan moet je elke dag studeren. Alles moet. Is het dan vreemd dat mensen, zodra ze de kans krijgen het juk van het moeten van zich afwerpen?

Je moet wel op tijd zijn hoor. Ik moet niks. Je moet je thee nog opdrinken. Ik moet niks. Je moet je vrienden nog bellen. Ik moet niks. We moeten opschieten anders hebben we geen plekje in de kerk. Nou dan ga jij toch alvast.

En dan lezen we in de laatste zin van ons Evangelie vandaag: ‘.. Ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.’

Nu weet ik zeker dat Jezus echt mens geworden is. Je kan soms denken, tja, Hij was toch vooral ook goddelijk, Hij stond toch boven al die kleinmenselijkheden. Maar als je leest dat ook Jezus van alles moest, ja dan is Hij echt mens geworden.

Vreemd toch eigenlijk. ‘..... er stond geschreven, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.’ Want ga je daar op letten, dan komt dat heel wat keren terug, alleen al in het Evangelie van Johannes een keer of 36. Verschillende keren staat er dan dat de Schrift vervuld moest worden en ook dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden.

‘.. Ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.’ Jezus heeft een leven gehad waarin iets moest. En wat moest Hij? Wanneer je daarover nadenkt, dan vallen al die andere dingen, zoals je moet je tanden poetsen, of je moet naar school, naar het werk, naar de kerk, je moet een bloemetje meebrengen, je moet geduldig zijn, en noem maar op; al dat moeten valt dan weg, het wordt futiel, triviaal, daar heb je het niet meer over, peanuts. Jezus heeft een moeten, dat een heilig moeten is. Had Hij wel de keuze om een eigen leven te lijden.

In de film ‘The Last Temptation’ creëren ze zo’n scenario. In de laatste momenten van zijn bestaan denkt Jezus aan de mogelijkheden die Hij ook gehad zou hebben. Gewoon verliefd worden en trouwen, huisje boompje beestje, dat gewone leven tussen al dat gewone moeten, het werk, de Sabbat,  je maatschappelijke verplichtingen, je kerkelijke verplichtingen, de synagoge, het gewone moeten van het gewone leven. Of dit deel van de film een platte truc van de filmmaker was om Jezus in gedachten te laten vrijen is een ander iets. Maar had Jezus die keuze wel. ‘De Mensenzoon moet omhoog geheven worden.’ ‘Ook de andere schapen moet Ik leiden.’ Jezus moest. 

Maar zou Jezus dat zo ook ervaren hebben? Zoals wij over dat moeten spreken, zo negatief, passief, weglopend, ongeïnteresseerd. Als je het Hem hoort zeggen klinkt het heel anders. ‘De wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en alles doe zoals Hij Mij bevolen heeft.’ Daar is helemaal geen weerstand, dat is een moeten vanuit het diepst van je ziel. Een zo diep verlangen, dat je niet meer anders kunt. Zijn moeten komt uit de liefde. De wereld moet weten dat Ik de vader liefheb. De wereld, dat zijn wij. Wij moeten het weten. Dat moeten van Jezus gaat eigenlijk helemaal niet om Hem. Het gaat om ons. ‘Een nieuw gebod geef Ik u. Gij moet elkaar liefhebben zoals Ik u heb liefgehad. Zo ook moet gij elkaar liefhebben.’ Het gaat om ons, zoals je als ouders voor je kinderen moet zorgen. Dan gaat het niet om jezelf, maar om hen en dat is een moeten, als dat niet uit liefde gebeurt ....!?

In de vorige eeuw hoorde je nogal eens; ‘Je moet naar de kerk.’ Ik ben bang dat maar weinig mensen dat helemaal begrepen hebben. Ze zagen het als een moeten in dat lange rijtje van dingen die je toch al moet en waar je er zo graag een hele reeks van wegstreept. Maar het gaat hier om dat andere moeten, het moeten van Jezus. Natuurlijk moet je naar de kerk, niet zomaar af en toe, maar iedere zondag, dan vieren we toch steeds weer Pasen. Dan vieren we toch dat Hij zijn heilige moeten heeft volbracht en zo de macht van de dood heeft verbroken. Dan vieren we alles wat Hij voor ons heeft overgehad, die mateloze liefde, dat Hem zijn leven heeft gekost. Ons leven was Hem meer waard dan zijn eigen leven. Dat vieren we ieere zondag. Natuurlijk mag Hij dan zeggen: ‘Een nieuw gebod geef Ik u. Gij moet elkaar liefhebben zoals Ik u heb liefgehad.’ Hij heeft recht van spreken.

Maar dat moeten blijft een plat en aards en ongeïnteresseerd moeten, wanneer wij niet leven vanuit datzelfde heilige vuur waarmee Hij was vervuld. Het is Pasen anno 2003. We leven in een wereld die maar niet vooruit te branden lijkt om vrede te bereiken. En wanneer de harten niet branden van liefde zoals bij Jezus, dan zullen na een poosje de steden branden. Wanneer de tien geboden niet moeten, of de vijf geboden van de Kerk, dan moet je op de duur allerlei andere dingen, dan moet je mee met de tijd, dan moet je bijblijven (bij wat of wie?) dan moet de mode en de soap en de vakantie en alles wat we elkaar aanpraten, ja dan moet de 24 uurs economie en op de duur moet ook de oorlog.

Het is Pasen. De leerlingen gaan in droefheid naar het graf en dan staat er: ‘.. Ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.’ Maar dat opstaan geldt niet alleen Jezus, want Hem gaat het om ons. Hij zegt: ‘Gij moet opnieuw geboren worden.’ en: ‘Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen.’ en: ‘Gij moet elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.’ en: ‘Ook jullie moeten getuigen ...’

U weet natuurlijk dat als u (hier) naar de kerk komt, u niet alleen van mooie muziek zult genieten. Je moet ook naar de preek luisteren. Ik moet ook een preek houden. Ik hoop dat dat voor allen toch een heilig moeten is, een hemels moeten, een moeten dat leven geeft en voedt, dat vrijmaakt en geneest, dat richting geeft en licht schenkt, een moeten uit liefde. Dan komen wij gaandeweg aan dat niveau van Jezus. Dan is de steen weg, dan is het graf niet het einde, dan gaat de weg door. Zijn weg. Hijzelf, in ons. Amen. Alleluia,  Zalig Pasen.
 

Reacties? Stuur een e-mail.

Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage

NedStat