Homilie tijdens de viering van Hemelvaartsdag
door het jaar B (reeks 1999-2000)

ANDERE PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week

Preek tijdens de viering van Hemelvaartsdag door het jaar B, serie 1999-2000,
B2000TZP06HE.html. In de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Poeldijk,
door pastoor Michel Hagen, wo/do. 31 mei / 1 juni 2000, 19.00/10.00 uur.  A.M.D.G.

Zang wo/do:   Dameskoor / Herenkoor

Homilie

Zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.

Twee zinnen uit het Evangelie van vandaag. Het is nogal wat. Ik zou het toch niet zomaar durven proberen, een gifbeker leegdrinken, een kankerpatiënt beloven dat ik hem wel genees. Is dat dan gebrek aan geloof of is het toch iets anders?

Het Evangelie begon vandaag zo: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping”.

De paus heeft een aantal jaren geleden de Christenen uit alle landen opgeroepen mee te werken aan een nieuwe Evangelisatie van de wereld. Dat heel de schepping de bevrijdende Boodschap van Christus hoort. Maar die verkondiging valt niet mee. Er zijn allerlei weerstanden en problemen.

Op zich ben ik niet zo bezorgd dat Christenen nu vergiftigd zouden worden, die pastoor die een poos geleden in Italië vergiftigd werd, kreeg dat niet vanwege zijn preken, maar door ruzie met zijn koster. Daar maak ik me geen zorgen over. We worden voor ons geloof niet met de dood bedreigd, niet hier in het Westen tenminste. Maar let op, wanneer we een paar grenzen verder reizen kan het al aanzienlijk veranderen.

Hier in het Westen, in Europa, valt dat mee. Maar, .... in onze tijd komen we andere weerstanden tegen. Ik noem er een: overdaad. U kent het gezegde: “Overdaad schaadt”.

We hebben het zo goed, we komen absoluut niets te kort. Wat is het probleem van overdaad, we worden zo onafhankelijk dat we onszelf genoeg zijn. Onze eerste behoeften worden voldoende bevredigd, er is geen honger meer, en die verzadigdheid maakt dat we ons ook onafhankelijk van God voelen. Het maakt arrogant, wij lezen God de les. Waarom laat u ellende op aarde bestaan? Waarom doet U er niets aan, U of Jij bent toch God. (We zeggen het misschien niet zo, maar het komt er wel op neer:) Waarom bezorg je ons niet allemaal een luilekkerlandleven? Die overdaad werkt tegelijk ook onverschilligheid in de hand en dat is een tweede hindernis.

Niets is dodelijker voor enthousiaste mensen dan een onverschillig gehoor. Niets is dodelijker voor Kerk-zijn, voor liturgie, voor preken, catechese of onderricht dan onverschilligheid. Geen interesse in God, geen interesse in Jezus, geen interesse in de Kerk die Jezus heeft gesticht. Hooguit een korte modieuze interesse. Welke vader of moeder, pastoor of zuster houdt het vol in een klimaat van volledige onverschilligheid? Ach wat maakt het uit, het is toch allemaal hetzelfde. Allemaal een pot nat.Soms vraag je je af of er nog wel ergens interesse voor is. Alhoewel, zo slecht staat het er ook niet voor, maar onverschilligheid is wel dodelijk.

Weer een andere hindernis is gebrek aan kennis of soms verkeerde voorlichting. Het een versterkt het ander. Wanneer je gebrek aan kennis hebt, en je neemt dan verkeerde kennis tot je, of onvolledige, raak je van de regen in de drup. Als een jongere, maar ook een volwassene niet meer weet wat we met Pasen vieren, met Hemelvaartsdag, met Pinksteren, dan is de kennis onder nul gedaald. Hij zit dik in het rode gebied. Bovendien brengt gebrek aan kennis vooroordelen mee. Wanneer je niet echt weet waar het over gaat, je hoort wel iets, maar niet genoeg, je hoort negatieve geluiden waarvan je niet weet of ze waar zij. Dan is een vooroordeel snel gevormd.

Wat voor vooroordelen zijn dat?
- De paus in Rome is oud en weet niet waar het in het leven om gaat. De kerk loopt achter, over tien jaar veranderen ze wel. De slechtste Christenen zitten vooraan in de kerk. Je hoeft niet naar de kerk te gaan om een goed Christen te zijn. De beste mensen vind je buiten de Kerk. De Kerk is tegen sex, daarom mogen priesters niet trouwen. De Kerk is net de regering, allemaal vriendjespolitiek. In de Kerk gaat het alleen om geld. -
Misschien weet u er nog een paar, ik houd me aanbevolen, ik verzamel vooroordelen, want ze zeggen veel over onze tijd en over de geschiedenis van de Kerk in onze streken.
<mailto:mpjhagen@kerknet.nl>

“Gaat uit over de hele wereld”, nadat Jezus zo gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen. Daar sta je dan. Jezus weg. Definitief. Want dat is de echte betekenis van Hemelvaartsdag. Jezus is echt voorgoed teruggekeerd naar de Vader. We kunnen tot Hem bidden, maar Hij verschijnt niet meer zoals Hij toen tussen zijn leerlingen was.

Maar er staat een mooie slotzin achter. De Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelde. De Heer werkte met hen mee. Hoe? Het is het geheim dat we over acht dagen gaan vieren. Pinksteren.

Hoe werkt Jezus met ons mee? Hoe overwint Hij zelfvoldaanheid, arrogantie, onverschilligheid, gebrek aan kennis, vooroordelen en nog veel meer hindernissen. Hij overwint ze door zijn Geest. Paulus zegt: Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om hem waarachtig te kennen. Daar is de echte kennis die we nodig hebben.

En in de eerste lezing hoorden we: Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.

Laten we deze dagen benutten om de heilige Geest te vragen. Hij zal ons helpen, om eerst voor onszelf te ontdekken wat waar is en goed, en het vervolgens uit te dragen, met wijsheid, vindingrijkheid, geduld en toewijding, met enthousiasme en volharding, en bovenal met liefde en geloof, omwille van God Koninkrijk, tot aan de einden der aarde. Amen.


Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage